PROJECTEN


IDEEËN


CONTACT


INFORMATIE

Home

Welkom op de website van VGBelangen platform fryslan

Voorwaarden scheppen in de samenleving, zo dat mensen met een verstandelijke beperking volwaardig kunnen deelnemen in de maatschappij.
Hun capaciteiten kunnen ontplooien en ruimte krijgen voor hun eigen keuzes.

Bevorderen dat ouders op tijd informatie en ondersteuning krijgen die nodig zijn voor een evenwichtige opvoeding.

Stimuleren van kansen in onderwijs, ondersteuning en behandeling en uitgaan van de mogelijkheden van kinderen met een verstandelijke beperking.

Met andere woorden:
VG Belangen Platform Fryslan staat voor een goed bestaan voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

 

 


Organistaties